Victoria

drukuj

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe jest to tłumaczenie tworzone dla celów urzędowych (uczelnie, urzędy, instytucje państwowe itp.). Dotyczy zwykle dokumentów w oryginale opieczętowanych. Jest sporządzane przez tłumacza przysięgłego wpisanego do rejestru tłumaczy przysięgłych oraz posiadającego nadany mu numer uprawnień do uwierzytelniania dokumentów. Tłumaczenie takie jest zawsze sporządzane na podstawie oryginalnego dokumentu, przetłumaczony dokument zawiera podpis oraz pieczęć tłumacza przysięgłego.

 

Przykłady dokumentów wymagających tłumaczenia przysięgłego:

- Dowody osobiste

- Paszporty

- Akty notarialne

- Akt urodzenia/ślubu

- Dokumenty samochodowe

- Zeznania podatkowe

- Świadectwa szkolne

- Dyplomy wyższych uczelni

- Referencje

do góry

Kontakt

Victoria Center
ul. Spacerowa 8
32-040 Wrząsowice

Tel. kom. 501-227-393
biuro@victoriacenter.pl
www.victoriacenter.pl