Victoria

drukuj

Matura

Kurs przygotowujący do matury z języka angielskiego.

Jest to kurs skierowany do osób pragnących przygotować się do nowej matury na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

Zapewniamy:

  • zajęcia 2 x 90 min. w tygodniu (kurs obejmuje 114 godzin i trwa od października do kwietnia)
  • gruntowne powtórzenie i utrwalenie materiału gramatycznego
  • ćwiczenie różnych form wypowiedzi pisemnych i ustnych zgodnie z wymogami maturalnymi
  • rozwijanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem
  • poszerzanie zasobu słownictwa i wykorzystywanie nowo poznanych słów i struktur gramatycznych w wypowiedziach pisemnych i ustnych
  • ustną i pisemna maturę próbną z egzaminatorem OKE
  • bezpłatne konsultacje z lektorami i egzaminatorem OKE

 

do góry

Kontakt

Victoria Center
ul. Spacerowa 8
32-040 Wrząsowice

Tel. kom. 501-227-393
biuro@victoriacenter.pl
www.victoriacenter.pl