Victoria

drukuj

Poziomy

poziomy-es.jpg

 

Nivel principiante (A1)
 • rozumienie i stosowanie wyrażeń z języka codziennego
 • nawiązywanie rozmowy na podstawowe tematy z życia codziennego
 • podawanie daty, godziny i innych prostych informacji
 • opisywanie swojego otoczenia, wyglądu, czynności, rzeczy
Nivel básico (A2)
 • zrozumienie zdań i słownictwa związanego z tematami życia codziennego
 • czytanie krótkich, prostych tekstów i wyszukiwanie z nich prostych informacji
 • napisanie prostego listu nieformalnego
Nivel intermedio (B1)
 • wypowiadanie się na temat np. spędzania wolnego czasu, hobby, zainteresowań
 • odszukiwanie specyficznych informacji w usłyszanych tekstach
 • formułowanie opinii, udział w nieskomplikowanej dyskusji
Nivel avanzado (B2)
 • trafne formowania myśli
 • wypowiadnie się pisemnie i ustnie na wiele tematów
 • formułowanie coraz bardziej złożonych wypowiedzi pisemnych i ustnych
 • posługiwanie się bogatym i precyzyjnym zasobem słownictwa
Nivel superior (C1)
 • zrozumienie dłuższej wypowiedzi nawet przy występujących zakłóceniach zewnętrznych - programów telewizyjnych, audycji radiowych i filmów w wersji orginalnej
 • wypowiadanie się w sposób szczegółowy na różnorodne tematy
 • przeprowadzanie zaawansowanej językowo rozmowy, z użyciem bogatego słownictwa i zaawansowanych struktur językowych
 • wyrażanie własnych opinii na wiele codziennych jak i bardziej abstrakcyjnych tematów
Nivel maestria (C2)
 • rozumienie bez wysiłku słowa mówionego i pisanego
 • swobodne posługiwanie się dowolną formą w języku pisanym 
 • stosowanie zaawansowanego, bogatego słownictwa, struktur leksykalno - gramatycznych
 • swobodna, spontaniczna komunikacja
do góry

Kontakt

Victoria Center
ul. Spacerowa 8
32-040 Wrząsowice

Tel. kom. 501-227-393
biuro@victoriacenter.pl
www.victoriacenter.pl