Victoria

drukuj

Poziomy

poziomy-ger.jpg

Grundstufe 1 (A1), Grundstufe 2 (A2)
 • rozumienie podstawowych zwrotów, słownictwa, struktur gramatycznych
 • stosowanie wyrażeń z języka codziennego w rozmowie sterowanej
 • nawiązywanie rozmowy na określony temat na poziomie podstawowym
 • podawanie daty, godziny, umiejętność pytania o nie
 • opis otoczenia, wyglądu osob, miejsc, rzeczy
 • pisanie prostych i krótkich tekstów użytkowych
Grundstufe 3 (B1, B1+)
 • rozumienie prostych zdań, zwrotów z życia codziennego, informacji w telewizji, radiu, gazetach
 • wyszukiwanie konkretnych informacji w tekście
 • rozmowa sterowana na tematy życia codziennego – używanie prostych zwrotów
 • opis swojej rodziny, życia, pracy
Mittelstufe 1 (B2), Mittelstufe 2 (B2+)
 • wypowiadanie się na temat np. spędzania wolnego czasu, zainteresowań
 • odszukiwanie specyficznych informacji w tekstach (słuchanych i czytanych)
 • streszczenie tekstu, rozmowy
 • formułowanie opinii na określony temat, udział w prostej dyskusji
 • trafne formułowanie myśli, precyzyjne wypowiadanie się
 • wypowiadnie się pisemnie i ustnie na wiele różnorodnych tematów
 • formułowanie coraz bardziej złożonych wypowiedzi pisemnych
 • posługiwanie się różnorodnym zasobem słownictwa
Oberstufe 1 (C1)
 • zrozumienie dłuższej wypowiedzi, w tym także programów telewizyjnych, audycji radiowych i filmów w wersji orginalnej, nawet przy występujących zakłóceniach zewnętrznych
 • wypowiadanie się w sposób szczegółowy na różnorodne tematy
 • przeprowadzanie zaawansowanej językowo rozmowy, z użyciem bogatego słownictwa i zaawansowanych struktur językowych
 • wyrażanie własnych opinii na wiele codziennych jak i abstrakcyjnych tematów
Oberstufe 2 (C2)
 • rozumienie bez wysiłku słowa mówionego i pisanego
 • swobodne posługiwanie się dowolną formą (formalną i nieformalną) w języku pisanym
 • stosowanie zaawansowanego, bogatego słownictwa, struktur leksykalno - gramatycznych
 • swobodna komunikacja werbalna
do góry

Kontakt

Victoria Center
ul. Spacerowa 8
32-040 Wrząsowice

Tel. kom. 501-227-393
biuro@victoriacenter.pl
www.victoriacenter.pl