Victoria

drukuj

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

W VICTORIA CENTER Piotr Kolber,

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych], informuję, że:

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Języków Obcych Victoria Center jest VICTORIA CENTER Piotr Kolber z siedzibą we Wrząsowicach, ul. Spacerowa 8, 32-040.

Monitoring  wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, osób, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Victoria Center Piotr Kolber oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane [w postaci monitoringu wizyjnego] są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz art. 222 Kodeksu Pracy.

Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres około jednego miesiąca (dokładny czas jest uwarunkowany pojemnością dysku twardego).

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Inspektor Ochrony Danych: tel. 501-227-393, e-mail: biuro@victoriacenter.pl.

 

Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będzie zewnętrzna usługa ochrony mienia oraz inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo dostępu do danych osobowych.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

do góry

Kontakt

Victoria Center
ul. Spacerowa 8
32-040 Wrząsowice

Tel. kom. 501-227-393
biuro@victoriacenter.pl
www.victoriacenter.pl