Victoria

drukuj

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenie zwykłe są tworzone głównie do celów prywatnych lub w różnych sytuacjach, gdy strony uzgadniają, że tłumaczenie przysięgłe nie jest konieczne. Dotyczy zwykle dokumentów w oryginale nieopieczętowanych. Tłumaczenie takie jest dokładne, nie zawiera jednak poświadczenia zgodności z oryginałem i nie jest opieczętowane przez tłumacza, może zostać wykonane z kopii dokumentu.

 

Przykłady dokumentów dla tłumaczeń zwykłych:

- Listy prywatne

- CV

- Listy motywacyjne

- Strony www

- Wzory pism urzędowych

do góry

Kontakt

Victoria Center
ul. Spacerowa 8
32-040 Wrząsowice

Tel. kom. 501-227-393
biuro@victoriacenter.pl
www.victoriacenter.pl