Victoria

drukuj

Poziomy

poziomy-it.jpg

 

LIVELLO ELEMENTARE
 • znajomość podstaw gramatycznych języka, charakterystycznych zwrotów
 • umiejętność prostego komunikowania się z zastosowaniem podstawowych wyrażeń z życia codziennego
LIVELLO MEDIO
 • wypowiadanie się na podany temat np.: spędzania wolnego czasu, zainteresowań
 • odszukiwanie informacji w usłyszanych tekstach
 • streszczenie krótkiego tekstu, rozmowy
 • formułowanie opinii na zadany temat, udział w dyskusji
 • trafne formułowanie myśli
 • wypowiadnie się pisemnie i ustnie na wiele tematów
 • formułowanie złożonych wypowiedzi pisemnych
 • posługiwanie się większym zasobem słownictwa
LIVELLO SUPERIORE
 • rozumienie bez wysiłku słowa mówionego i pisanego
 • swobodne posługiwanie się dowolną formą w języku pisanym
 • stosowanie zaawansowanego, bogatego słownictwa, struktur leksykalno - gramatycznych
 • swobodna komunikacja
do góry

Kontakt

Victoria Center
ul. Spacerowa 8
32-040 Wrząsowice

Tel. kom. 501-227-393
biuro@victoriacenter.pl
www.victoriacenter.pl