Victoria

drukuj

poziomy

poziomy-fr.jpg

 

Niveau Débutant (A1)
 • rozumienie i stosowanie wyrażenń z języka codziennego
 • nawiązywanie rozmowy na podstawowe tematy;
 • podawanie prostych informacji
 • opisywanie swojego otoczenia, miejsc, wyglądu, czynności, rzeczy
Niveau Faux-débutant (A2)
 • zrozumienie zdań i słownictwa związanego z tematami życia codziennego
 • czytanie krótkich, prostych tekstów i wyszukiwanie specyficznych informacji w nich zawartych
 • napisanie prostego listu nieformalnego
Niveau Intermédiaire (B1)
 • wypowiadanie się na temat np. spędzania wolnego czasu, ulubionych zajęć, zainteresowań, życia rodzinnego
 • odszukiwanie informacji w usłyszanych tekstach;
 • streszczenie tekstu słuchanego lub pisanego
 • formułowanie opinii, udział w dyskusji
Niveau Avancé (B2)
 • trafne formułowanie myśli, umiejętność poprawnego wyrażania się
 • wypowiadnie się pisemnie i ustnie na wiele tematów
 • formułowanie złożonych wypowiedzi pisemnych
 • posługiwanie się większym zasobem słownictwa
Niveau Supérieur (C1)
 • zrozumienie dłuższej wypowiedzi nawet przy występujących zakłóceniach zewnętrznych
 • wypowiadanie się w sposób szczegółowy na różnorodne tematy
 • przeprowadzanie zaawansowanej językowo rozmowy, z użyciem bogatego słownictwa i zaawansowanych struktur językowych
 • wyrażanie własnych opinii na wiele codziennych jak i abstrakcyjnych tematów
Niveau Maestro (C2)
 • rozumienie bez wysiłku słowa mówionego i pisanego
 • swobodne posługiwanie się dowolną formą w języku pisanym 
 • stosowanie zaawansowanego, bogatego słownictwa, struktur leksykalno - gramatycznych
 • swobodna komunikacja werbalna
do góry

Kontakt

Victoria Center
ul. Spacerowa 8
32-040 Wrząsowice

Tel. kom. 501-227-393
biuro@victoriacenter.pl
www.victoriacenter.pl